อิฐดินดิบของเราคืออะไร คือ อิฐที่มีไว้สำหรับสร้างบ้านดิน

ส่วนประกอบ
• ดิน (สามารถใช้ได้ทั้งดินเหนียวและดินร่วนปนทราย)
• แกลบ หรือ ฟาง *(เส้นใยจากธรรมชาติอืนๆ)
• น้ำ

ข้อมูลของอิฐดินดิบ
• ขนาด ความหนา 4 นิ้ว, ความกว้าง 8 นิ้ว, ความยาว 16 นิ้ว (หนา 10 cm, กว้าง 20 cm, ยาว 40 cm. โดยประมาณ)
• น้ำหนักต่อก้อนโดยประมาณ 12.5 กิโลกรัม
• สีของอิฐดินดิบอาจจะไม่เหมือนกันได้ เนื่องจากชุดดินที่นำมาใช้ผลิต อาจจะเป็นคนละชุดกัน แต่สามารถใช้งานร่วมกันได้
• ส่วนผสมหลักของอิฐดินดิบ ได้แก่ ดิน และ แกลบ

ราคาอิฐดินดิบ
• 11 บาท/ก้อน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง/ขนย้ายใดๆทั้งสิ้น) การปรับราคาเริ่มมีผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ระยะเวลาในการผลิต
• ประมาณ 10 ถึง 20 วัน *ขึ้นกับสภาพอากาศในช่วงระยะเวลาผลิต และจำนวนในการสั่ง(มีสินค้าทุกฤดู)

เหตุผลที่ควรใช้อิฐดินดิบของเรา
• ลดต้นทุน ในการผลิตอิฐดินดิบ(เนื่องจากการผลิตจะต้องใช้เวลานาน 15-20วัน และจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาในช่วงเวลาดังกล่าว)
• ประหยัดเวลาในการก่อสร้างบ้านดินจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างลดลงได้
• ประหยัดแรงงานในการก่อสร้าง (เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานเพื่อมาดูแลก้อน)
• ลดความยุ่งยากในการเตรียมวัตถุดิบ และลดพื้นที่ในการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีสถานที่จำกัด
• คุณภาพของอิฐดินดิบ (ทางเราได้มีการคัดเลือกดินที่เหมาะสมในการผลิต)
• เหมาะสำหรับการสร้างบ้านดินในพื้นที่จำกัด หรือต่อเติม
• ก่อได้เร็ว(พื้นที่ผนัง 1 ตรารางเมตร(กว้าง 1 ม. ,สูง 1 ม.)จะใช้อิฐดินดิบ 23-25 ก้อนโดยประมาณ)

002 003

001

1x1m

Social Stream: There is no feed data to display!